ChiaSeNhac -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Stay
Malinda
2:06
320kbps
US-UK -> Dance, remix
Zedd; Linus Wiklund; Alessia Cara; Anders Froen; Sarah Aarons; Noonie Bao
2
Hôm qua 23:50
2 Bèo Dạt Mây Trôi (Múa)
Giang Hồng Ngọc
2:10
320kbps
Việt Nam -> Dance, remix
0
Hôm qua 23:29
3 Bệnh Biến (BINGBIAN病变)
Tiêu Ức Linh
4:00
128kbps
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Cubi; Fi9; Jurrivh (2018)
392
Hôm qua 23:25
4 Ôm Em Rời Xa
Trương Bắc Bắc
4:01
320kbps
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
(2016)
246
Hôm qua 23:23
5 Ôm Em Rời Xa (拥抱你离去)
Trương Bắc Bắc
4:02
Lossless
Nhạc Hoa -> Pop, rock...
Lưu Đào; Ngưỡng Thiên Tiếu; Album: Ôm Em Rời Xa (拥抱你离去) (2016)
35
Hôm qua 23:22
Beat O schöner Mai! (O Lovely May!) waltz for orchestra, Op. 375
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
9:21
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:17
Beat Im Krapfenwald'l, polka française for orchestra, Op. 336
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
3:56
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:17
Beat Verbrüderungs-Marsch (Brotherhood March) for orchestra, Op. 287
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
3:02
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:17
Beat Dividenden (Dividends) waltz for orchestra, Op. 252
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
9:26
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:16
Beat Bürger-Ball-Polka (Citizen's Ball Polka) for orchestra, Op. 145
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
2:35
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:16
Beat Motor-Quadrille for orchestra, Op. 129
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
6:32
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:16
Beat Knall-Kügerln (Firecracker) waltz for orchestra, Op. 140
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
8:29
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:16
Beat Veilchen-Polka (Violet Polka) for orchestra, Op. 132
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
2:41
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:16
Beat Austria, March for orchestra, Op. 20
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
3:11
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:15
Beat Serail-Tänze (Seraglio Dances) waltz for Orchestra, Op. 5
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
9:23
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:15
Beat Hopser-Polka (Hopping Polka) for Orchestra, Op. 28
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
3:48
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 4) (2011)
0
Hôm qua 23:15
Beat Bei uns z'Haus for orchestra, Op. 361
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
9:00
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
9
Hôm qua 23:08
Beat Fledermaus-Polka for orchestra, Op. 362
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
4:07
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
6
Hôm qua 23:08
Beat Freuet euch des Lebens for orchestra, Op. 340
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
8:43
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
5
Hôm qua 23:08
Beat Nocturne-Quadrille for orchestra, Op. 120
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
4:44
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
6
Hôm qua 23:08
Beat Maskenzug-Polka for orchestra, Op. 240
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
2:27
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
5
Hôm qua 23:07
Beat Klangfiguren for orchestra, Op. 251
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
8:00
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
9
Hôm qua 23:07
Beat Zehner-Polka for orchestra, Op. 121
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
2:43
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
6
Hôm qua 23:07
Beat Debut-Quadrille for orchestra, Op. 2
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
5:52
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
4
Hôm qua 23:07
Beat Phönix-Schwingen for orchestra, Op. 125
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
7:10
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
5
Hôm qua 23:07
Beat Herzenslust for orchestra, Op. 3
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
1:49
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
12
Hôm qua 23:06
Beat Gunstwerber for orchestra, Op. 4
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
7:20
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
23
Hôm qua 23:06
Beat Veilchen for orchestra, Op. 256
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
3:11
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 1) (2011)
9
Hôm qua 23:06
Beat Neue-Pizzicato-Polka (New Pizzicato Polka) for orchestra, Op. 449
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
3:28
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
18
Hôm qua 23:05
Beat Vermählungs-Toaste (Wedding Toasts) for orchestra, Op. 136
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
7:17
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
9
Hôm qua 23:05
Beat Tik-Tak-Polka for orchestra, Op. 365
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
2:50
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
9
Hôm qua 23:05
Beat Indra-Quadrille for orchestra (on themes from Flotow's opera Indra), Op. 122
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
5:15
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
5
Hôm qua 23:05
Beat Wo die Zitronen Blüh'n! (Where the Lemons Bloom) for orchestra, Op. 364
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
9:27
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
12
Hôm qua 23:04
Beat Fantasieblümchen (Fantasy Flowers) for orchestra, Op. 241
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
4:18
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
9
Hôm qua 23:04
Beat Solon-Sprüche (The Judgments of Solon) for orchestra, Op. 128
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
8:42
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
10
Hôm qua 23:04
Beat Cytheren-Quadrille for orchestra, Op. 6
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
5:49
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
24
Hôm qua 23:04
Beat Satanella-Polka for orchestra, Op. 124
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
4:13
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
9
Hôm qua 23:03
Beat Die jungen Wiener (Young Viennese) for orchestra, Op. 7
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
9:26
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
14
Hôm qua 23:03
Beat Czechen-Polka (Czech Polka) for orchestra, Op. 13
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
4:08
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
22
Hôm qua 23:03
Beat Kaiser Franz Josef I Rettungs-Jubel-Marsch for orchestra, Op. 126
CSSR State Philharmonic Orchestra (Kosice) - Alfred Walter
3:33
Lossless
Playback -> US-UK
Johann Strauss; Album: Johann Strauss II, The Complete Orchestral Edition (Vol. 2) (2011)
9
Hôm qua 23:03